Tijdens de Sport- en Spelweek van 2012 is door de Commissie Dorpsbelangen Annen een oproep gedaan onder de dorpsbewoners van Annen om zo te inventariseren of het haalbaar is om een groep mensen bij elkaar te krijgen die zich willen gaan inzetten voor het realiseren van een 6 minuten zone in Annen.

Op 6 juni 2012 is na een presentatie van Hartveilig Drenthe een werkgroep ontstaan. De werkgroep is door de jaren heen van samenstelling gewijzigd. Onderstaande personen hebben een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de 6 minuten zone in annen.

Patricia Dijkema
Menzo Wester
Vincent Kampherbeek 
Dick Hendriks
Nico Arling
Jan Berends
Hoe werkt het?

HartslagNu
Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu. HartslagNu is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door stichting Hartslag voor Nederland.

HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app